Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակը կը սպասէ ձեր թեկնածուները

Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակի արժանիները պիտի յայտարարուին ութերորդ անգամ, 15 Սեպտեմբեր 2019-ին:

Մրցանակին արժանի պիտի գտնուին այն անհատները, կազմակերպութիւնները եւ խմբաւորումները, որոնք կը ձգտին խտրականութենէ, ցեղապաշտութենէ, բռնութենէ զերծ, առաւել ազատ ու արդար աշխարհ մը կառուցել: Այս Տեսլականին համար վտանգներու կ'ենթարկուին, կանխակարծիքները կը կոտրեն, խաղաղութեան լեզուով կ'արտայայտուին եւ կը ոգեւորեն ու յոյս կու տան այլոց: Այս մրցանակով, Հրանդ Տինք հիմնարկի նպատակն է յիշեցնել այն բոլորին, որ այս ուղղութեամբ ջանք կը թափեն, թէ իրենց ձայնը լսելի է, թէ տեսանելի է իրենց աշխատանքը, թէ առանձին չեն: Հիմնարկին նպատակն է նաեւ բոլորին քաջալերել պայքարիլ իրենց իտէալներու համար:

Այս տարուան մրցանակին թեկնածու առաջարկելու թուականը սահմանուած է
մինչեւ 30 Ապրիլ, 2019:

Ինչպէ՞ս թեկնածու առաջարկել:

Հրաւիրուած էք առաջարկելու ձեր թեկնածու անհատները, կազմակերպութիւնները եւ խմբաւորումները, որոնք կը լրացնեն նշեալ չափանիշերը, անոնց անունները ներկայացնելով [email protected] հասցէին:

Դիւրացուցած պիտի ըլլաք միջազգային դատակազմի գնահատելու ընթացքը, ձեր առաջարկած թեկնածուին մասին լրացուցիչ տեղեկութիւններ տրամադրելով:
    |