2013 ULUSLARARASI HRANT DİNK ÖDÜLÜ JURİSİ
Alexander Iskendaryan
Politik analist ve Erivan merkezli Kafkas Enstitüsü’nün başkanı. Etnik-politik anlaşmazlıklar, komünizm sonrası dönüşümler ve genelde eski Sovyet ülkelerinde ve özelde Kafkaslarda ulus-devlet inşası çalışma alanlarıdır. 1990’ların başından itibaren güney ve kuzey Kafkaslarda, geçiş döneminde seçimler ve Sovyet sonrası kimlik inşası alanlarında çalışıyor. Ayrıca, göç, bölgesel uyum, medya gelişimi ve kamusal söylem oluşumu üzerine araştırmalar yürüttü. İskendaryan, Kafkas Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kafkas Çalışmaları Bölümü’nün yanı sıra Ermenistan’daki diğer üniversitelerde de ders veriyor.
Costa Gavras
1933 Yunanistan doğumlu film yapımcısı üniversite eğitimini Paris'te aldıktan sonra Fransa'ya yerleşti. 1982-87 yılları arasında Cınematheque Française başkanlığını yürüttü, 2007'de görevi yeniden üstlendi. Tartışmalı politik konularla ticari sinemanın eğlence değerini kaynaştırmadaki yeteneğiyle tanınıyor. Politik temalı en iyi bilinen filmi 1969 yapımı Z filmidir. Hukuk ve adalet, baslı, şiddet ve işkence çalışmalarında sıkça yer verdiği konulardır. Çoğu zaman hedef olarak seçtiği kesim merkez sağ hareketleri ve rejimler oldu.  
Etyen Mahçupyan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uluslararası iktisat alanında yüksek lisans yaptı; aynı bölümde 1977-1980 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı. 1995–96 yıllarında Yeni Demokrasi Hareketi içerisinde yer aldı. 1997'de Radikal Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. 2000'de Radikal gazetesinden ayrılıp bir süre Yeni Binyıl gazetesinde yazmıştır. Ardından Mayıs 2001'de Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığına geçti. 2007-2010 yılları arasında Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Halen, Zaman gazetesinde yazıyor.
    |